เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

head210331 02

สร้างเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2565

1.1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่3   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่4   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.5 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่1   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.6 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่2   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.1 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.2 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.3 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.1 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.2 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.3 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.4 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.5 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.6 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.7 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.8 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.9 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.10 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.11 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.1 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.2 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.3 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.4 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.5 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

4.6 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

4.7 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

4.8 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

4.9 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!  

4.10 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!  

5.1 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมกราคม 2567 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!   

5.2 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!   

5.3 สถิติการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!   

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

 

R6DM0560

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png1.png4.png4.png3.png9.png
วันนี้419
อาทิตย์นี้1930
เดือนนี้12998
รวม214439

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy