เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

รูปแกลอรี่ พนักงานของหน่วยงานต่างๆร่วมมือช่วยกันทำความสะอาดตึก เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลสนาม