เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ลงพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพูน

รูปแกลอรี่ ความท้าทาย Vs ความพร้อมสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สร้างเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

รูปแกลอรี่ ธนาคารออมสินมอบของบริจาคแก่โรงพยาบาลสนามปากพูน

รูปแกลอรี่ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนและคณะลงพื้นที่เพื่อวางแผนการบริหารการจัดการน้ำระบบประปาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมค่าย

รูปแกลอรี่ พนักงานของหน่วยงานต่างๆร่วมมือช่วยกันทำความสะอาดตึก เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลสนาม

รูปแกลอรี่ ของการคัดกรองเชิงรุกโควิด 19

รูปแกลอรี่ ผู้ร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสนาม