เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

head210331 02

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลเมืองปากพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงถนนหมู่บ้านมั่นคง ที่ 4 ต.ปากพูน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปิด 4 หมู่ที่ 2 ต.ปากพูน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่าม่วง-บางหัวจาก หมู่ที่ 2 ต.ปากพูน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคีตเสริมเหล็ก สายวัดท่าม่วง-บางหัวจาก หมู่ที่ 2 ต.ปากพูน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ มาก ๒๐๐ ลบ.ม. ระบบกรองน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ซม. หมู่ ที่ ๕ ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่าม่วง-บางหัวจาก หมู่ที่ 2 ต.ปากพูน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่าม่วง- บางหัวจาก หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพูน  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่  12 เมษายน 2566

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง  ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5    ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

 

เรื่อง  ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  ประจำปี 2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค.2566

 

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

 

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. 2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2566

 

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนและทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2565

 

เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแดสงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยลั่น-สามแยกบ้านนายสุธรรม หมู่4  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

เรื่อง ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านน้ำชาบ้านผู้ใหญ่สนาน หมู่8  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แก้ไขผังรวมเมืองนครศรีธรรมราช   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองปากพูน พ.ศ.2565    ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565    ดาวนฺ์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง คำสั่งเทศบาลเมืองปากพูน ที่ 1120-2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 

 

เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายทองคำเปลว   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

 

เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gigt Policy)   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566

 

เรื่อง ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองปากพูน ดาวน์โหลดPDFที่นี่

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

 

R6DM0560

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png1.png4.png4.png1.png9.png
วันนี้399
อาทิตย์นี้1910
เดือนนี้12978
รวม214419

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy