เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

head210331 02

สร้างเมื่อ: 4 มกราคม 2565

1.การขอต่ออายุใบอนุญาติก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.การแจ้งดัดแปลงอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

5.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 22   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

6. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม มาตรา 33   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

7.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตาม มาตรา 21   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

9.การแจ้งถมดิน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

10.การแจ้งขุดดิน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

11.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

12.การรับชำราภาษีป้าย   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

14.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

15.คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

16.การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจด   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

18.การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

19.คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

 

R6DM0560

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png1.png4.png4.png4.png0.png
วันนี้420
อาทิตย์นี้1931
เดือนนี้12999
รวม214440

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy