เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

สร้างเมื่อ: 25 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแปลก หมู่ที่ 9 (e-bidding)   ดาวน์โหลด PDF