เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, พ.ศ. ๒๕๖๖ และปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดาวน์โหลด PDF ที่นี่

ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด PDF ที่นี่

ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดาวน์โหลด PDF ที่นี่

ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดาวน์โหลด PDF ที่นี่

ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดาวน์โหลด PDF ที่นี่

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy