เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่บ้านทิพย์มณฑา หมู่ที่่ ๕ ตำบลปากพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดPDFที่นี่

-ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดPDFที่นี่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เทท้าย ชนิด ๔ ล้อ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ  วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy