เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

head210331 02

 วันนี้ เวลา 09:00 - 12:00 น. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปากพูน ในปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากพูน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และโครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งการประชุมในวันนี้นายกปู ได้กล่าวถึงนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นนโยบายหลักของเทศบาลเมืองปากพูนที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยขับเคลื่อนภายใต้ 4 เสาหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ คนในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแผนงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือ หอคอยชมวิว 360 องศา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จุดเช็คอิน ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยชายฝั่ง โดยใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน(เดิม) ประมาณ 20 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และจัดสร้างแพลอยน้ำบริเวณปากอ่าวไว้สำหรับเป็นที่พักและที่ประชุม ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและใกล้จะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้
และสำหรับในต้นปี 65 ในที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอกิจกรรมการเปิดตัวท่องเที่ยวชุมชนปากพูนในช่วงปลายเดือนมกราคม โดยได้รับการสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟร่อนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และจากทางโครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการออกแบบรูปแบบการจัดงานและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นอยู่ภายใต้คอนเซปคือต้องอลังการ ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครแน่นอน นายกปูกล่าว!
นอกจากนี้ได้ร่วมกันวางแผนงานการร่วมกิจกรรม “เทศกาลงาน WAT ไฟลท์บังคับ ไม่มีกิจห้ามพลาด” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางชุมชนท่องเที่ยวปากพูนได้รับคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นตัวแทนชุมชนของภาคใต้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และทางเทศบาลเมืองปากพูนได้วางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลปากพูนให้ได้รับมาตรฐาน SHA รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมันและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมันและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการ ซึ่งเทศบาลเมืองปากพูนถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในด้านต่างๆทั้ง 10 ประเภท ซึ่งเมื่อกลางปี 64 ที่ผ่านมาเทศบาลได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านต่างๆกว่า 20 ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน SHAเรียบร้อยแล้ว และในส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วก็จะยกระดับให้เป็น SHA PLUS ต่อไป

 

ผู้อำนวยการ

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png1.png8.png8.png9.png
วันนี้97
อาทิตย์นี้197
เดือนนี้2566
รวม11889

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน