เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

 

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีตคือ "ชุมชนโมคลาน"

 

เทศบาลเมืองปากพูน

แกลอรี่

ระบบให้บริการ

Untitled 3 01Untitled 3 02Untitled 3 03Untitled 3 04

 

 

Untitled 3 05Untitled 3 06Untitled 3 07Untitled 3 08

 

 

Untitled 3 09Untitled 3 10Untitled 3 11Untitled 3 12

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองปากพูน

Untitled 3 13Untitled 3 14Untitled 3 15

 

Untitled 3 16Untitled 3 17Untitled 3 18

 

Untitled 3 19Untitled 3 20Untitled 3 21

 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITALogo1

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • มาตรการเทศบาลเมืองปากพูน
 • ประกาศของเทศบาลเมืองปากพูน
 • โครงสร้างและการจัดองค์กร
 • การปฏิบัติงานของพนง.เทศบาลฯ
 • รายงานผลแผนการป้องกันการทุจริต
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลฯ
 • รายงานผลโครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ
 • รายงานความพึงพอใจการจัดงาน
 • รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานความพึงพอใจยุทธศาสตร์
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • รายงานเทศบัญญัติของเทศบาลฯ
 • รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
 • โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ
 • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือบริการประชาชน
 • เทศบัญญัติ พรบ.สาธาฯ พ.ศ.2535

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png1.png8.png9.png4.png
วันนี้102
อาทิตย์นี้202
เดือนนี้2571
รวม11894

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน